Miljö för båtägare och fritidsbåtshamnar


Tvätt av båtar på grusplan, gatan eller garageuppfarten gör att förorenat spillvatten rinner ner i grundvattnet samt i
dagvattenbrunnar och leds vidare ut i sjöar och vattendrag.
Genom att tvätta din båt i en tvättanläggning kan du på enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö.

Läs mer i dokumenten.

BK Najaden kommer fortlöpande att uppdatera information om riktlinjer hur vi ska göra om olyckan är framme med tex utsläpp i vår hamn, hur vi ska tvätta våra båtar på ett miljövänligt sätt samt hur vi ska ta hand om miljöfarligt avfall.

Miljödokument